آزمایشگاه کنترل کیفی  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
همگام با رویکردجهانی در جهت ارتقاء کیفیت در حوزه های گوناگون تولید، تجارت و خدمات، شرکت داروسازی کیمیا فام نیز با استفاده از آخرین ویرایش استاندارد های: ISO 9001-OHSAS18001-ISO 14001 – ISO 10002 – ISO TS 10004 و 5S و با نهادینه کردن نظام مدیریت یکپارچه گام موثری را در جهت تعالی برداشته است. در همین راستا گروه کنترل کیفی شرکت داروسازی کیمیا فام با بهره گیری از پرسنل و کارشناسان متخصص و توانمند و بخش های مختلف شامل آزمايشگاه كنترل مواد اوليه و بسته بندی، آزمايشگاه پایداری، آزمايشگاه میکروبیولوژی، آزمايشگاه شیمی و آزمايشگاه كنترل حين توليد، تشكيل شده وانجام كليه آزمايشها در آن مطابق آخرين فارماكوپه دارويي انجام مي گردد.

آزمايشگاه شیمی :

در اين بخش طيف وسيعي از آناليزهاي مواد اوليه و محصول انجام مي شود . كليه آزمايشها بر اساس روش های آزمون استاندارد (SOP) معتبر تهيه شده از آخرين رفرنس هاي دارويي از جمله: فارماكوپه آمريكا (USP)، فارماكوپه اروپا (EP)، فارماكوپه انگليس (BP) و با كمك دستگاههاي پيشرفته از قبیل HPLC ، UV ، GC ، پتانسيومتر ، FTIR ،
Atomic Absorption ،Melting point ، ستون تقطیر و دیگر دستگاههای روتین آزمایشگاهی انجام مي شود .

آزمايشگاه میکروبیولوژی :

مسئوليت كنترل شرايط محيطي و ميكروبي بخش هاي مختلف توليد نظیر كنترل ميكروبي آب، پرسنل، مواد اوليه، تجهيزات بسته بندي، محصولات و تعيين پتانسي ويتامين ها و آنتی بیوتیک ها را با استفاده از دستگاههاي مجهز از جمله اتوكلاو، فور، هود لامينار،UV و انواع انكوباتور و اسپکتروفتومتر و با بهره گيري از آخرين روش هاي فارماكوپه به عهده دارد.

آزمایشگاه پایداری :

مسئولیت کنترل پایداری تمام محصولات تولیدی تا یکسال پس از تاریخ انقضاء بصورت ادواری و با دسته بندی منظم و نیز كنترل كيفيت فرآورده‌ها بر اساس شكايت و گزارش‌هاي دريافتي و كنترل كيفيت دارو در سطح بازار يا Post Marketing Quality Control را برعهده دارد.

واحد پایداری :

در این واحد نمونه هایی از محصولات نهایی تا یکسال پس از تاریخ انقضاء و بر اساس دستورالعمل های WHO و فارماکوپه های دارویی در دما و رطوبت مناسب نگهداری می گردند. در این واحد با بکارگیری از ژرمیناتورهای باحجم های مختلف کار بر روی پایداری های تسریع شده نیز انجام می گردد.

آزمایشگاه کنترل فیزیکی :

این بخش از گروه کنترل کیفی شرکت داروسازی کیمیافام مسئولیت بررسی فیزیکی اقلام بسته بندی شامل بطری ها، پاکت ها و لیبل ها و تمام موارد مربوط به بسته بندی را بر اساس چک لیست های مدون بر عهده دارد. این واحد مسئولیت نمونه برداری از مواد اولیه و کنترل اولیه این مواد را نیز به عهده دارد.

آزمايشگاه كنترل حين توليد : (IPQC)

اين آزمايشگاه مسئولیت نظارت بر كليه بخش های توليد (مراحل ساخت و بسته بندي) را دارا است. هدف اين آزمايشگاه جاري شدن قوانين GMP در كليه مراحل توليد از قسمت توزين مواد اولیه تا بسته بندي نهايي محصول است. با تجهیز این آزمایشگاه به دستگاههای کانداکتومتر، pH متر، ویسکومتر و غیره، این امکان در سالن های تولید فراهم شده است تا همزمان با تولید، محصولات از نظر کیفی و کمی مورد بررسی قرار گیرند.