طیور  • Tiger
  • Macaw
  • Bald Eagle
  • Panda

طیور

طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماری های باکتریایی مبتلا می گردند. طبیعت خاص پرورش صنعتی طیور که به تعداد زیاد و به صورت متراکم پرورش داده می شوند، موجب بروز و گستردگی بیماری های مختلف می شود. این بیماری ها می توانند تمام گله را در زمان کوتاهی در معرض خطر و تا حد نابودی قرار دهند. حتی در صورتی که بتوان بیماری را کنترل نمود علاوه بر مرگ و میر، کاهش رشد و کاهش تولید، هزینه زیادی نیز به منظور خرید دارو به مرغدار تحمیل می شود. شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که تهیه دارو بخش عمده ای از هزینه مرغداری را به خود اختصاص می دهد. از این رو پیشگیری از بیماری بر درمان به ویژه در بیماری های طیور تقدم دارد. بدین منظور باید اصول صحیح پرورش طیور همچون انتخاب جوجه سالم، تغذیه مناسب، شرایط لانه و تراکم مناسب آن، معدوم کردن لاشه های طیور بیمار و پیشگیری از ورود آلودگی های مختلف به مرغداری و استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم رعایت شود.

به منظور کاهش علائم و عوارض بیماری ها استفاده از داروها و آنتی بیوتیک ها اجتناب ناپذیر می باشد. در غیر این صورت بیماری قادرست تا حد نابودی تمام گله پیشرفت نماید. انتخاب نوع دارو و مقدار آن بستگی به نوع بیماری، شدت آن، وضعیت عمومی گله، مدیریت و توانمندی مرغدار و شرایط اپیدمیولوژیک دارد.