فرمولاسیون  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
فرمولاسیون

فرمولاسیون دارویی نقش مهمی در اثربخشی هر دارو دارد. داروها به ندرت به شکل ماده خالص شیمیایی تجویز می شوند و تقریباً همیشه به شکل فراورده های فرموله شده یا اشکال دارویی ارائه می شوند. برای این منظور می توان محلول های به نسبت ساده تا سامانه های دارو رسانی پیچیده را با بکارگیری افزودنی های مناسب یا مواد جانبی در فرمولاسیون به کار برد. این مواد افزودنی هستند که در کنار بقیه اجزا موجب حل شدن، سوسپانسیون شدن، قوام یافتن و یا محافظت شده و فراورده ها و اشکال دارویی متنوعی را تشکیل می دهند.

برای تضمین کیفیت محصول، خصوصیات زیادی مورد نیاز است که از جمله می توان پایداری شیمیایی و فیزیکی، در صورت نیاز محافظت مناسب در مقابل آلودگی میکروبی، یکنواختی در دز دارو، مطلوب بودن برای استفاده کنندگان و همچنین بسته بندی و لیبل (برچسب) مناسب را نام برد.

باید به تفاوت های موجود میان فرمولاسیون های به ظاهر مشابه و دلایل احتمالی این تفاوت ها توجه داشت. در حال حاضر مشخص شده است که فرمولاسیون می تواند برکارکرد درمانی دارو اثر بگذارد، به همین دلیل در سال های اخیر توجه فزاینده ای به سوی حذف تفاوت های موجود در ویژگی های فراهمی زیستی به ویژه برای محصولات معادل شیمیایی معطوف شده است. برای بهینه سازی فراهمی زیستی ماده دارویی، اغلب نیاز به انتخاب دقیق و مناسب ترین شکل شیمیایی از ماده دارویی است. به عنوان مثال چنین انتخابی باید با توجه به محلولیت لازم، اندازه ذره ای و شکل فیزیکی ماده دارویی باشد و باید افزودنی ها و مواد کمکی در تولید فراورده دارویی را مد نظر قرار داد. روند تولید و بسته بندی مناسب نیز اهمیت دارد.

محصولات گروه دارویی کیمیا فام علاوه بر بهره گیری از فرمولاسیون روز دنیا (شرکت های هیپرا، کرکا و یانسن)، از مواد اولیه شرکت های معتبر اروپایی و با حداکثر میزان ماده اولیه ممکن تولید می شوند. در محلول های مولتی ویتامین گروه دارویی کیمیا فام از حلالی به نام کرموفور استفاده شده است که حلالیت بی نظیری به این محصولات می دهد.