منابع انسانی  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
  • چرا کیمیافام
منابع انسانی

با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط‌های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی، سازمان‌ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهمتر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش بوده و به عبارت دیگر سازمان‌ها به دنبال سرمایه جدیدی تحت عنوان سرمایه انسانی هستند.

در شرکت داروسازی کیمیافام نیز سرمایه انسانی مهمترین شاخصه رشد محسوب شده و یک سرمایه مهم و انکارناشدنی است بطوریکه نیروی انسانی ارزشی به مراتب بالاتر از سرمایه‌ها و دارایی‌های فیزیکی را دارا می باشد.

در این راستا شرکت داروسازی کیمیافام همواره در راه توسعه و آموزش سرمایه انسانی خود گام برداشته و تعدد نیروهای متخصص در رشته های تخصصی دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، صنایع، انفورماتیک و غیره که بصورت تمام وقت و پاره وقت با این شرکت همکاری می کنند موید این مطلب می باشد. شرکت داروسازی کیمیافام حتی از این هم فراتر رفته و علاوه بر آموزش و توسعه منابع و سرمایه های انسانی نیروهای سازمانی خود، در جهت آموزش نمایندگان استانی و مصرف کنندگان خرد و کلان خود نیز قدم بر می دارد و با برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف نسبت به افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه در زمینه بهداشت عمومی گام‌های موثری را برداشته و برگزاری سمینارهای آموزشی سالانه در استان‌های مختلف کشور به عنوان شاهدی بر این مدعا می باشد.