آرایشی و بهداشتی  • انسانی

صنایع - ضد عفونی کننده هوای محیط:


نانوسیل D2-Plus: یك ضد عفوني كننده بسيار قوي برای تمامی سطوح، تجهیزات و وسایل مي باشد كه درتركيب آن پراكـسيد هيدروژن بعنوان يك اكسيد كننده بر روي تمامي ميكروارگانيسم ها ( ويروس ها، باكتري ها، قارچ ها ، تك ياخته ها و … ) موثر بوده و در دزهاي پيشنهادي باعث از بين رفتن آنها مي گردد. نقره نيز علاوه بر دارا بودن خصوصيات ضدعفوني كنندگي، با پراكسيد هيدروژن سينرژيسم بوده و موجب افزايش قدرت اثر و پايداري مي گردد . ویژگی اصلی و برجسته D2 – PLUS، عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف می باشد.  بیشتر ...