آرایشی و بهداشتی  • انسانی

صنایع - ضد عفونی کننده ویژه صنایع شیر و فرآورده های لبنی:


مکسی کلین : مکسی کلین یک ضدعفونی کنندۀ بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن بعنوان یک اکسید کننده بر روی تمامی میکروارگانیسم ها( ویروسها، باکتری ها، قارچ ها، تک یاخته ها و . . . ) و همچنین بیوفیلم مؤثر بوده و در دزهای پیشنهادی باعث ازبین رفتن آنها می گردد. نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضدعفونی کنندگی با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده و موجب افزایش قدرت اثر و پایداری مکسی کلین می گردد.  بیشتر ...