آرایشی و بهداشتی  • انسانی

صنایع - ضد عفونی کننده ویژه صنایع تولیدی و بسته بندی:


اورکلین- کا اف : اورکلین-کا اف یک ضدعفونی کنندۀ بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن بعنوان یک اکسید کننده بر روی تمامی میکروارگانیسم ها( ویروسها، باکتری ها، قارچ ها، تک یاخته ها و . . . ) و همچنین بیوفیلم مؤثر بوده و در دزهای پیشنهادی باعث ازبین رفتن آنها می گردد. نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضدعفونی کنندگی با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده وموجب افزایش قدرت اثر و پایداری اورکلین-کا اف می گردد.  بیشتر ...