آرایشی و بهداشتی  • انسانی

آرایشی بهداشتی - ضد عفونی کننده میوه و سبزی:


نانوسیل D7 : نانوسيل D7 بر روي انواع ميكرو ارگانيسم ها ( باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، تك ياخته ها و ... ) موثر بوده، ميوه و سبزيجات را كاملا گندزدايي مي نمايد. از نانوسیل D7 براي ضدعفوني ميوه و سبزيجات استفاده مي شود كه مانع از پژمردگي، پلاسيدگي و تخريب بافت ميوه و سبزي شده و زمان ماندگاري آنها را افزایش میدهد.  بیشتر ...