آرایشی و بهداشتی  • انسانی

آرایشی بهداشتی - ضد عفونی کننده آب آشامیدنی:


نانوسیل D3 : آب سالم اصلی ترین نیاز انسان است. نانوسیـل D3 تمامی عوامـل بیماری زا از قبیل قارچ ها، باکـتری ها، ویروس ها و ... را از بین برده و آب سالم را برای آشامیدن شما فراهم می نماید. تعداد معدودی از ضدعفونی کننده ها قادر به ضدعفونی آب آشامیدنی بوده که در این میان نانوسیل D3 بعنوان یکی از موثرترین و سالمترین آنها در کشور ثبت شده است.  بیشتر ...