آرایشی و بهداشتی  • انسانی

آرایشی بهداشتی - ضد عفونی کننده سطوح و ابزار:


نانوسیل D2 : مخصوص ضد عفونی ( DISINFECTANT ) و گندزدائی سطوح و تجهیزات را می توان در کلیه اماکن، منازل، مراکز پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، مطب ها، صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی، شیر، خشکبار و سبزیجات آماده مصرف و میوه استفاده نمود.  بیشتر ...


اسپری نانوسیل + D2 : مخصوص ضد عفونی و گندزدائی سطوح و تجهیزات را می توان در کلیه اماکن، منازل، مراکز پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، مطب ها، صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی، شیر، خشکبار و سبزیجات آماده مصرف و میوه استفاده نمود.  بیشتر ...